3

Můj košík (3 položky)

  • Úvod
  • Informace
  • Nejčastější dotazy

Najčastější dotazy

Otázky a odpovědi

Pohřby jsou důležitým krokem v procesu truchlení, stejně jako příležitost k uctění života. Nabízejí rodinným příslušníkům a přátelům podpůrné prostředí, kde se navzájem shromažďují a podporují ve ztrátě, stejně jako oslavují život, který s milovanou osobou prožili.

Projděte si náš seznam nejčastějších otázek a odpovědí, s nimiž se setkáváme nejčastěji.

Každý pohřeb je jiný. Každá rodina je jiná. Rodina by měla zvolit takový typ obřadu, který vyhovuje jejím potřebám v době ztráty. Mezi možnostmi, které je třeba zvážit, jsou: tradiční služba s vystavením a pohřbením do země, tradiční služba s kremací, kremace s pamětní službou nebo jakékolivé uspořádání, které je vhodné pro Vaši rodinu.

Mnoho lidí nyní využívá našich služeb předběžného plánování a předběžného financování, aby zajistilo, že jejich přání budou vykonána po jejich smrti a aby ušetřili rodinu a přátele před dalším stresem.

Pohřeb může být stejně jedinečný jako člověk, který zemřel. Fotografie nebo videoprezentace jsou příklady několika způsobů, jak zobrazovat a oslavovat život milovaného člověka. Výstavní tabule jsou také příležitostí k vzpomínce při tvorbě zobrazení.

Pohřeb může být stejně tak extravagantní jako jednoduchý, v závislosti na Vašich přáních. Druh služby a další vybrané položky určují cenu pohřbu. Odhad nákladů na vybrané položky a služby je poskytován rodině a náš všeobecný ceník je k dispozici pro snadnou orientaci.

Pohřeb nemusí být extravagantní, jelikož kazety a urny jsou k dispozici ve všech úrovních nákladů tak, aby vyhovovaly potřebám každé rodiny. Předběžné plánování a předfinancování pohřbu může pomoci kontrolovat náklady. Tím, že rozhodujete včas, vyvarujete se nutnosti volby v době, kdy jsou vaše emoce zesíleny. Předběžné plánování a předběžné financování vám také poskytnou příležitost vyčlenit finanční prostředky, které lze využít k zaplacení části nebo celé služby.

Plánováním a uspořádáním pohřbu předem máte možnost s rodinou diskutovat o svých přáních. Mít podrobnosti o pohřební nebo pamětní službě milovaného člověka umožňuje rodinám, aby se rozhodovali kvalifikovaně. Předfinancování pohřbu vám umožňuje vyčlenit finanční prostředky na pokrytí nákladů za pohřební úkony.

Tyto výdaje mohou být částečně nebo úplně financovány prostřednictvím legálního založení pohřební společnosti nebo životního pojištění. Tyto fondy jsou úročeny a jsou plně převoditelné.

Nárok na dávku státní sociální podpory - pohřebné má pouze osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni úmrtí nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni úmrtí rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. O pohřebné se žádá na kontaktních místech pro státní sociální podporu Úřadu práce dle místa trvalého bydliště platitele pohřbu.

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Vám zajišťuje k vyřízení pohřbu pracovní volno s náhradou mzdy. Na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob. Na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče (tchyně, tchán) a sourozence (švagr, švagrová) manžela i manžela svého sourozence a na další den, jestliže je pracovník vypravovatelem pohřbu těchto osob.

Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, jakož i prarodiče manžela, popř. jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s pracovníkem v době úmrtí v domácnosti a na další den, jestliže pracovník obstarává pohřeb těchto osob.

Uplatnit nárok na tento důchod mohou oprávněné osoby dle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (vdova/vdovec). Osoba oprávněná může požádat o sepsání žádosti o tento důchod u zaměstnavatele, u něhož zemřelý(á) pracoval(a). V případě, že zemřelý byl důchodce, osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnanec malé organizace (do 25 zaměstnanců) nebo nebyl zaměstnán, požádá osoba oprávněná o sepsání žádosti u Okresní správy sociálního zabezpečení.

Najčastější dotazy (verze 2)

Otázky a odpovědi

Každý pohřeb je jiný. Každá rodina je jiná. Rodina by měla zvolit takový typ obřadu, který vyhovuje jejím potřebám v době ztráty. Mezi možnostmi, které je třeba zvážit, jsou: tradiční služba s vystavením a pohřbením do země, tradiční služba s kremací, kremace s pamětní službou nebo jakékolivé uspořádání, které je vhodné pro Vaši rodinu.

Mnoho lidí nyní využívá našich služeb předběžného plánování a předběžného financování, aby zajistilo, že jejich přání budou vykonána po jejich smrti a aby ušetřili rodinu a přátele před dalším stresem.

Pohřeb může být stejně jedinečný jako člověk, který zemřel. Fotografie nebo videoprezentace jsou příklady několika způsobů, jak zobrazovat a oslavovat život milovaného člověka. Výstavní tabule jsou také příležitostí k vzpomínce při tvorbě zobrazení.

Pohřeb může být stejně tak extravagantní jako jednoduchý, v závislosti na Vašich přáních. Druh služby a další vybrané položky určují cenu pohřbu. Odhad nákladů na vybrané položky a služby je poskytován rodině a náš všeobecný ceník je k dispozici pro snadnou orientaci.

Pohřeb nemusí být extravagantní, jelikož kazety a urny jsou k dispozici ve všech úrovních nákladů tak, aby vyhovovaly potřebám každé rodiny. Předběžné plánování a předfinancování pohřbu může pomoci kontrolovat náklady. Tím, že rozhodujete včas, vyvarujete se nutnosti volby v době, kdy jsou vaše emoce zesíleny. Předběžné plánování a předběžné financování vám také poskytnou příležitost vyčlenit finanční prostředky, které lze využít k zaplacení části nebo celé služby.

Plánováním a uspořádáním pohřbu předem máte možnost s rodinou diskutovat o svých přáních. Mít podrobnosti o pohřební nebo pamětní službě milovaného člověka umožňuje rodinám, aby se rozhodovali kvalifikovaně. Předfinancování pohřbu vám umožňuje vyčlenit finanční prostředky na pokrytí nákladů za pohřební úkony.

Tyto výdaje mohou být částečně nebo úplně financovány prostřednictvím legálního založení pohřební společnosti nebo životního pojištění. Tyto fondy jsou úročeny a jsou plně převoditelné.

Nárok na dávku státní sociální podpory - pohřebné má pouze osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni úmrtí nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni úmrtí rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. O pohřebné se žádá na kontaktních místech pro státní sociální podporu Úřadu práce dle místa trvalého bydliště platitele pohřbu.

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Vám zajišťuje k vyřízení pohřbu pracovní volno s náhradou mzdy. Na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob. Na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče (tchyně, tchán) a sourozence (švagr, švagrová) manžela i manžela svého sourozence a na další den, jestliže je pracovník vypravovatelem pohřbu těchto osob.

Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, jakož i prarodiče manžela, popř. jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s pracovníkem v době úmrtí v domácnosti a na další den, jestliže pracovník obstarává pohřeb těchto osob.

Uplatnit nárok na tento důchod mohou oprávněné osoby dle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (vdova/vdovec). Osoba oprávněná může požádat o sepsání žádosti o tento důchod u zaměstnavatele, u něhož zemřelý(á) pracoval(a). V případě, že zemřelý byl důchodce, osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnanec malé organizace (do 25 zaměstnanců) nebo nebyl zaměstnán, požádá osoba oprávněná o sepsání žádosti u Okresní správy sociálního zabezpečení.